ro en
Meniu

Lansare apel pentru cereri de finanțare din Fondul pentru Relații Bilaterale

S-a lansat primul Apel pentru Cereri de finantare din cadrul Fondului pentru Relatii Bilaterale – RO06 Energie Regenerabila (RONDINE). Detalii si conditii de finantare puteti gasi in cadrul “Ghidului solicitantului“, cu modificarea ulterioara prin dispozitia nr. 8/07.03.2014.

1. OBIECTIV ŞI ACTIVITĂŢI ELIGIBILE
Administrația Fondului pentru Mediu, în calitate de Operator al Programului “RO06 Energie regenerabilă” – RONDINE, lansează apelul pentru cereri de finanțare în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale finanțat din Granturile SEE.
Un obiectiv important al programului îl reprezintă consolidarea relaţiilor bilaterale dintre Statele Donatoare și România. Scopul acestor iniţiative este de a facilita inter-relaţionarea, transferul de cunoştinţe, tehnologie, experienţă şi reguli de bună practică dintre potențiali beneficiari din România și entități din Statele Donatoare, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul energiei regenerabile
Prezentul Apel pentru Cereri de finanţare se încadrează în Măsura a. Dezvoltarea de parteneriate, din cadrul Fondului pentru Relaţii Bilaterale.

2. ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI
Solicitanţi eligibili în cadrul prezentului Apel sunt următoarele entități,
Solicitanții eligibili pentru componenta hidroelectrică:
o operatori economici privați sau de stat.
Solicitanții eligibili pentru componenta geotermală:
o operatori economici privați sau de stat;
o unităţi administrativ-teritoriale.

3. ALOCARE FINANCIARĂ ŞI VALOAREA FINANŢĂRII NERAMBURSABILE
Finanţarea se acordă în cuantum de:
o 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, pentru unitățile administrativ-teritoriale de pe întreg teritoriul României;
o Maxim 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, pentru operatorii economici de pe întreg teritoriul României, fără a se depăşi suma maximă care poate fi acordată unui solicitant, în cadrul apelului de proiecte; suma maximă decontată nu va depăși 1000 EUR/ solicitant/ componentă/ călătorie.

4. DETALII CU PRIVIRE LA APELUL DE PROIECTE
Prezentul apel se adresează entităților din România, potențiali beneficiari ai programului RO 06 Energie regenerabilă (RONDINE), care doresc să dezvolte parteneriate sustenabile cu entități din Statele Donatoare (Norvegia și Islanda). Deplasarea se va efectua în perioada 24 – 28 martie 2014, în Oslo pentru componenta hidroelectrică și în Reykjavík, pentru componenta geotermală.
Numărul de locuri disponibile
Componenta hidroelectrică:
o Operatori economici – 10
Componenta geotermală:
o unităţi administrativ-teritoriale – 5
o operatori economici – 10
Detalii deplasare
Componenta hidroelectrică:
o Perioada: 24 – 28 martie 2014
o Locație: 24 – 25 martie 2014 Oslo, Norvegia; 25 – 28 martie 2014 Trondheim, Norvegia; deplasarea de la Oslo către Trondheim din data 25 martie 2014 se va realiza după ora 17 (ora locală), în vederea respectării programului agreat.
Componenta geotermală:
o Perioada: 5 – 9 mai 2014
o Locație: Reykjavík, Islanda

5. PREGĂTIREA ŞI TRANSMITEREA CERERII DE FINANŢARE
Formularul Cererii de finanţare (Anexa 1 – formular ataşat Ghidului Solicitanţilor), semnat şi ştampilat de către reprezentantul legal, completat în limba română va fi transmis scanat, în format PDF (un sigur fișier), la adresa de e-mail: aplicatiirelatiibilaterale@rondine.ro, sub condiţia ca data primirii la AFM să nu depăşească data limită a sesiunii de depunere.
Administraţia Fondului pentru Mediu – Unitatea de Derulare Programe Internaţionale va informa Solicitantul cu privire la înregistrarea cererii de finanţare, prin e-mail şi prin publicarea unei liste a Cererilor de finanţare înregistrate pe pagina de internet dedicată programului (www.rondine.ro).
Transmiterea cererilor de finanțare se va putea face în perioada 04.03 – 10.03.2014.
În calitate de Solicitanţi, unităţile administrativ-teritoriale pot depune o singură Cerere de finanţare per componentă în cadrul prezentului Apel, iar operatorii economici pot depune câte o Cerere de finanţare per componentă (hidro sau geotermală). Din partea fiecărui solicitant poate participa un singur reprezentant/ componentă.

6. EVALUAREA ŞI SELECŢIA CERERILOR DE FINANŢARE
Evaluarea și selecția cererilor de finanțare se va realiza în perioada 11.03 – 14.03.2014. Lista solicitanților acceptați va fi publicată pe pagina de internet dedicată programului, www.rondine.ro până la data de 14 martie 2014.

7. INFORMAŢII SUPLIMENTARE ŞI DATE DE CONTACT
Solicitanţii pot adresa întrebări referitoare la prezentul Apel şi Fondul pentru Relaţii Bilaterale prin telefon, e-mail sau fax către:
Administraţia Fondului pentru Mediu – Unitatea de Derulare Programe Internaţionale
Adresa: Splaiul Independenţei nr. 294, Corp A, Bucureşti, Sector 6, cod poştal 060031
Tel/Fax: 0040 21 319 48 49
E-mail: udpi@rondine.ro

Menționăm că, în cazul în care același solicitant va trimite mai multe e-mailuri cu aceeași aplicație, va fi luat în considerare primul e-mail transmis. Adresa aplicatiirelatiibilaterale@rondine.ro se va utiliza numai pentru transmiterea aplicațiilor, informații putând fi solicitate la adresa udpi@rondine.ro.

  • Înscriere

    Pentru înscriere la newsletter accesaţi link-ul de mai jos.

Nereguli

Granturile SEE&Norvegiene au toleranță
zero față de corupție și management
defectuos. Plângerile și alertele de
suspiciune de nereguli pot fi transmise
direct către operatorul de program.
 
Alertă de Nereguli: nereguli@rondine.ro

  • Urmăreşte-ne pe facebook